Juklis Lab BG слайдер Reseach Chemicals
LAB Juklislab е малка компания с повече от десетилетие химически познания. JUKLIS
12Уникални продукта
0
0
0
0
juklis-logo-second

ДЕКЛАРАЦИЯ И УСЛОВИЯ НА КРАЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Този документ определя употребата на продукта и условията за продажбата и закупуването на химическите изследователски продукти на Juklislab.
Прочетете внимателно тази информация, преди да купите или използвате тези продукти.
Закупените материали могат да се използват само за промишлени цели.
Материалите, които Juklislab предлагат, НЕ СА ЗА КОНСУМАЦИЯ!
Трябва да сте навършили 18 години, за да поръчате.

BG_BG