Produkter til kunder

Продуктите на Juklislab

са само за лабораторни изследователски цели и не трябва да се използват за други цели, включително, но не само, за in vitro диагностични цели, в храни, лекарства, медицински изделия или козметика за хора или животни, за търговски цели или производство на незаконни наркотици. Също така всички продукти не са предназначени от производителя и препродавача за човешка употреба или консумация.
Disse kemiske, kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber er ikke undersøgt fuldt ud og er ikke garanteret.
Купувачът признава, че продуктите не са били тествани от Juklislab за безопасност и ефикасност при храни, лекарства, медицински изделия, козметика, търговска или друга употреба. Купувачът изрично представлява и гарантира на Juklislab, че Купувачът правилно ще тества, използва, произвежда и предлага на пазара всички продукти, закупени от Juklislab и / или материали, произведени с продукти, закупени от Juklislab в съответствие с практиките на разумно лице, което е експерт в областта и при стриктно спазване на всички приложими закони и разпоредби, сега и по-нататък в сила. Купувачът гарантира на Juklislab, че всички условия в тези Условия и
Betingelserne er opfyldt, hvis køberen introducerer produkter købt fra Juklislab på markedet.
Derudover garanterer køberen overfor Juklislab, at ethvert materiale, der produceres med Juklislab-produkter, ikke forfalskes eller forkert mærkes og ikke må være materialer, der ikke kan markedsføres.
Купувачът носи отговорността да провери опасностите и да извърши допълнителни изследвания, необходими за научаване на опасностите, свързани с използването на продукти, закупени от Juklislab. Купувачът също така е длъжен да предупреждава клиентите на купувача и всеки спомагателен персонал (като товароносители и др.) За всички рискове, свързани с използването или боравенето с продуктите. Купувачът се съгласява да спазва инструкциите, предоставени от Juklislab, ако има такива, свързани с използването на продуктите и да не използва продуктите по никакъв начин. Ако продуктите, закупени от Juklislab, ще бъдат преопаковани, етикетирани или използвани като изходен материал или компоненти на други продукти, Купувачът ще провери анализа на Juklislab за продуктите. Никакви продукти, закупени от Juklislab, освен ако не е посочено друго, не се считат за храни, лекарства, медицински изделия или козметика.
Derudover erklærer hver Juklislab-kunde, at han påtager sig det fulde ansvar for ethvert køb (foretaget nu og i fremtiden) af ethvert Juklislab-produkt eller -tjeneste.

 • 2FDCK
 • 3MMC
 • a-PiHP
 • 3MMA
 • Mephedrene
 • 4CMC
 • 3CMC
 • CBD
 • hex-en
 • 3FMA
 • 2FPM
 • 4HO-MET
Sidefodsektion og banner

DA