Sundhedsaftale

Kunden bekræfter det følgende:

Indkøbte kemikalier og / eller forbrugsvarer kan have farlige egenskaber; og at han / hun har en juridisk ret til at modtage disse materialer. I forbindelse med salget af de tilbudte kemikalier og / eller leveringer til undertegnede accepterer køberen som følger:

1. Juklislab giver ingen garantier,
eksplicit eller implicit, at kemikalierne og / eller forsyningerne kan markedsføres eller er egnet til et bestemt formål.

2. Under ingen omstændigheder er Juklislab eller Juklislabs arvinger og ansvarlige ansvarlige for følgeskader, og heller ikke Juklislab hæfter for erstatningskrav, der opstår som følge af eller i forbindelse med salg, levering,
eller brugen af kemikalier og / eller forsyninger overstiger købsprisen for kemikalier og / eller forsyninger.

3. Køberen vil ikke bruge kemikalierne og / eller forsyningerne i strid med lokale, statslige, føderale eller nationale love. Den oprindelige klient, arvinger og assignees,
indvilliger i at holde Juklislab uskadelig fra og vil skadesløse Juklislab mod skader forårsaget af brugen af kemikalier og / eller forsyninger.

4. Juklislab garanterer, at dets produkter skal overholde beskrivelsen af sådanne produkter, som Juklislab leverer til køberen gennem kataloget, analytiske data eller anden litteratur fra Juklislab.
Juklislabs garantier i forbindelse med dette salg vil ikke være effektive, hvis Juklislab efter eget skøn beslutter, at køber har misbrugt produkterne på nogen måde, ikke har brugt produkterne i overensstemmelse med industristandarder og praksis eller har formået at bruge produkterne i overensstemmelse med eventuelle instruktioner,
møbleret af Juklislab.

5. At ovenstående betingelser gælder ligeligt for alle nuværende, tidligere og fremtidige køb.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for enhver skade eller skade forårsaget af fejl eller ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, computervirus, handling fra Gud, beskadigelse af kommunikationslinjen,
tyveri eller destruktion eller uautoriseret adgang til, ændring eller brug af en journal, hvad enten det er i strid med kontrakten, uagtsomhed eller af anden grund.

Du accepterer at forsvare, skadesløse og holde Juklislab, dets medarbejdere, direktører, officerer og agenter uskadelige fra og mod ethvert krav, handlinger eller krav, inklusive uden begrænsning,
rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der påstås eller stammer fra brugen af Juklislabs tjenester eller fra et brud på vilkårene i disse generelle vilkår og betingelser. Med andre ord bekræfter du, at hvert køb foretages på egen risiko.

 • 2FDCK
 • 3MMC
 • a-PiHP
 • 3MMA
 • Mephedrene
 • 4CMC
 • 3CMC
 • CBD
 • hex-en
 • 3FMA
 • 2FPM
 • 4HO-MET

DA