Produkter til kunder

Juklislab-produkter er kun til laboratorieforskningsformål og bør ikke bruges til andre formål, inklusive, men ikke begrænset til, in vitro-diagnostiske formål i mad, medicin, medicinsk udstyr eller kosmetik til mennesker eller dyr til noget kommercielt formål eller ulovligt stof produktion.
Det er heller ikke alle produkter, der er beregnet af producenten eller forhandleren til konsum eller konsum.
Disse kemiske, kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber er ikke undersøgt fuldt ud og er ikke garanteret.
Køberen anerkender, at produkterne ikke er testet af Juklislab for sikkerhed og effektivitet i mad, medicin,
medicinsk udstyr, kosmetisk, kommerciel eller anden anvendelse. Køberen fremlægger og garanterer udtrykkeligt til Juklislab, at køberen korrekt vil teste, bruge,
fremstille og markedsføre alle produkter købt fra Juklislab og / eller materialer fremstillet med produkter købt fra Juklislab i overensstemmelse med praksis fra en rimelig person, der er ekspert på området og i nøje overensstemmelse med alle gældende love og regler, nu og yderligere vedtaget.
Køberen garanterer over for Juklislab, at alle betingelser i disse vilkår og betingelser og
Betingelserne er opfyldt, hvis køberen introducerer produkter købt fra Juklislab på markedet.
Derudover garanterer køberen overfor Juklislab, at ethvert materiale, der produceres med Juklislab-produkter, ikke forfalskes eller forkert mærkes og ikke må være materialer, der ikke kan markedsføres.
Køberen er ansvarlig for at kontrollere farerne og udføre yderligere undersøgelser, der er nødvendige for at lære de farer, der er forbundet med brugen af produkter købt hos Juklislab. Køber er også forpligtet til at advare Købers kunder og ethvert supportpersonale (såsom fragtbærere osv.) Om enhver risiko forbundet med brugen eller håndteringen af produkterne.
Køberen accepterer at følge instruktionerne fra Juklislab, hvis nogen, relateret til brugen af produkterne og ikke at bruge produkterne på nogen måde. Hvis de produkter, der er købt fra Juklislab, ompakkes, mærkes eller bruges som udgangsmateriale eller komponenter i andre produkter, vil køberen kontrollere analysen af Juklislab for produkterne.
Ingen produkter købt fra Juklislab, medmindre andet er angivet, betragtes som mad, medicin, medicinsk udstyr eller kosmetik.
Derudover erklærer hver Juklislab-kunde, at han påtager sig det fulde ansvar for ethvert køb (foretaget nu og i fremtiden) af ethvert Juklislab-produkt eller -tjeneste.

Nyheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

DA