Лизгач на Juklis Lab BG Истражете ги хемикалиите
Лабораторија Јуклислаб е мала компанија со повеќе од една деценија хемиско знаење. ЈУКЛИС
12Уникатен производ
0
0
0
0
јуклис-лого-секунда

ДЕКЛАРАЦИЈА И ТЕРМИНИ НА КРАЈНА КОРИСТЕЕ НА ПРОИЗВОДОТ

Овој документ ја утврдува употребата на производот и условите за продажба и купување на производи за истражување на хемикалии во Јуклислаб.
Внимателно прочитајте ги овие информации пред да ги купите или користите овие производи.
Купените материјали можат да се користат само за индустриски цели.
Материјалите што ги нуди Јуклислаб не се за потрошувачка!
Мора да имате 18 години за да порачате.

MK