Производи на клиенти

Производите од „Јуклислаб“ се наменети само за лабораториски истражувачки цели и не смеат да се користат за други цели, вклучително, но не ограничувајќи се на, ин витро дијагностички цели, во храна, лекови, медицински помагала или козметика за луѓе или животни, за каква било комерцијална цел или недозволена дрога производство.
Исто така, не сите производи се наменети од производителот или препродавачот за човечка потрошувачка или потрошувачка.
Хемиските, физичките и токсиколошките својства на овие хемикалии не се целосно проучени и не се загарантирани.
Купувачот признава дека производите не биле тестирани од страна на Јуклислаб за безбедност и ефикасност во храната, лековите,
медицински помагала, козметички, комерцијални или други намени. Купувачот експресно му доставува и гарантира на Јуклислаб дека Купувачот правилно ќе тестира, користи,
производство и пласман на сите производи купени од Јуклислаб и / или материјали произведени со производи купени од Јуклислаб во согласност со практиките на разумно лице кое е експерт во оваа област и во строга согласност со сите важечки закони и прописи, сега и понатаму донесени.
Купувачот гарантира на Јуклислаб дека сите услови во овие Услови и правила и
Условите се исполнети ако купувачот воведе производи купени од Јуклислаб на пазарот.
Покрај тоа, купувачот му гарантира на Јуклислаб дека секој материјал произведен со производи од Јуклислаб нема да биде фалсификуван или погрешно обележан и не смее да биде материјал што не може да се пласира на пазарот.
Купувачот е одговорен за проверка на опасностите и за извршување на дополнителни истражувања потребни за да ги научи опасностите поврзани со употребата на производи купени од Јуклислаб. Купувачот е исто така должен да ги предупреди клиентите на Купувачот и секој помошен персонал (како што се товарни превозници и сл.) За какви било ризици поврзани со употребата или ракувањето со производите.
Купувачот се согласува да ги следи упатствата дадени од Јуклислаб, доколку ги има, во врска со употребата на производите и да не ги користи производите на кој било начин. Ако производите купени од Јуклислаб ќе бидат препакувани, обележани или користени како почетен материјал или компоненти на други производи, Купувачот ќе ја провери анализата на Јуклислаб за производите.
Ниту еден производ купен од Јуклислаб, освен ако не е поинаку наведено, не се смета за храна, лекови, медицински помагала или козметика.
Покрај тоа, секој клиент на „Јуклислаб“ изјавува дека презема целосна одговорност за какви било набавки (направени сега и во иднина) на кој било производ или услуга на „Јуклислаб“.

Вести

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

MK