Клиентът потвърждава следното:

Купените химикали и / или консумативи могат да имат опасни свойства; и че той / тя има законно право да получава тези материали. Във връзка с продажбата на предлаганите химикали и / или доставки на долуподписания, купувачът се съгласява, както следва:

1. Juklislab ger inga garantier,
изрично или подразбиращо се, че химикалите и / или доставките са продаваеми или че са годни за някаква конкретна цел.

2. Under inga omständigheter ska Juklislab eller Juklislabs arvtagare hållas ansvariga för följdskador, och inte heller Juklislab ansvarar för skadeståndsanspråk som uppstår till följd av eller i samband med försäljning, leverans,
eller användningen av kemikalier och / eller leveranser överstiger inköpspriset för kemikalier och / eller leveranser.

3. Köparen kommer inte att använda kemikalier och / eller leveranser i strid med lokala, statliga, federala eller nationella lagar. Den ursprungliga klienten, arvingar och uppdragsgivare,
се съгласява да държи Juklislab безвреден от и ще обезщети Juklislab от щети, причинени от използването на химикалите и / или доставките.

4. Juklislab garanterar att dess produkter måste överensstämma med beskrivningen av sådana produkter som Juklislab tillhandahåller köparen via Juklislabs katalog, analytiska data eller annan litteratur.
Гаранциите на Juklislab, направени във връзка с тази продажба, няма да бъдат ефективни, ако Juklislab е решил по свое усмотрение, че Купувачът е злоупотребил с продуктите по какъвто и да е начин, не е използвал продуктите в съответствие с индустриалните стандарти и практики или не е успял да използвайте продуктите в съответствие с инструкциите, ако има такива,
möblerad av Juklislab.

5. Att ovanstående villkor gäller lika för alla aktuella, tidigare och framtida köp.

Този отказ от отговорност се отнася за всякакви щети или наранявания, причинени от някакъв отказ или изпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне в работата или предаването, компютърен вирус, акт на Бог, повреда на комуникационната линия,
stöld eller förstörelse eller obehörig tillgång till, ändring eller användning av en post, oavsett om det bryter mot avtal, oaktsamhet eller av någon annan anledning.

Du samtycker till att försvara, skada och hålla Juklislab, dess anställda, styrelseledamöter, tjänstemän och agenter, ofarliga från och mot alla anspråk, handlingar eller anspråk, inklusive utan begränsning
rimliga juridiska och bokföringsavgifter som påstås eller härrör från användningen av Juklislabs tjänster eller från ett brott mot villkoren i dessa allmänna villkor. Med andra ord bekräftar du att varje köp kommer att göras på egen risk.

 • 2FDCK
 • 3MMC
 • a-PiHP
 • 3MMA
 • Mefeder
 • 4CMC
 • 3CMC
 • CBD
 • hex-en
 • 3FMA
 • 2FPM
 • 4HO-MET

SV