Hälsosäkerhetsavtal


Kunden bekräftar härmed följande: Köpta kemikalier och / eller förbrukningsvaror kan ha farliga egenskaper; och att han / hon har laglig rätt att ta emot dessa material. I samband med försäljningen av de erbjudna kemikalierna och / eller leveranserna till undertecknade samtycker köparen enligt följande:

1. Juklislab ger inga garantier,
uttryckligen eller underförstått att kemikalierna och / eller förbrukningsvarorna är marknadsförbara eller lämpliga för något särskilt syfte.

2. Under inga omständigheter ska Juklislab eller Juklislabs arvtagare hållas ansvariga för följdskador, och inte heller Juklislab ansvarar för skadeståndsanspråk som uppstår till följd av eller i samband med försäljning, leverans,
eller användningen av kemikalier och / eller leveranser överstiger inköpspriset för kemikalier och / eller leveranser.

3. Köparen kommer inte att använda kemikalier och / eller leveranser i strid med lokala, statliga, federala eller nationella lagar. Den ursprungliga klienten, arvingar och uppdragsgivare,
samtycker till att hålla Juklislab ofarligt från och kommer att ersätta Juklislab för skador orsakade av användning av kemikalier och / eller förbrukningsvaror.

4. Juklislab garanterar att dess produkter måste överensstämma med beskrivningen av sådana produkter som Juklislab tillhandahåller köparen via Juklislabs katalog, analytiska data eller annan litteratur.
Juklislabs garantier i samband med denna försäljning kommer inte att gälla om Juklislab efter eget gottfinnande har beslutat att köparen har missbrukat produkterna på något sätt, inte har använt produkterna i enlighet med branschstandarder och praxis eller inte har lyckats använda produkterna i enlighet med instruktionerna, om sådana finns,
möblerad av Juklislab.

5. Att ovanstående villkor gäller lika för alla aktuella, tidigare och framtida köp.

Denna ansvarsfriskrivning gäller alla skador eller skador som orsakas av fel eller prestanda, fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datavirus, Guds handling, skada på kommunikationslinjen
stöld eller förstörelse eller obehörig tillgång till, ändring eller användning av en post, oavsett om det bryter mot avtal, oaktsamhet eller av någon annan anledning.

Du samtycker till att försvara, skada och hålla Juklislab, dess anställda, styrelseledamöter, tjänstemän och agenter, ofarliga från och mot alla anspråk, handlingar eller anspråk, inklusive utan begränsning
rimliga juridiska och bokföringsavgifter som påstås eller härrör från användningen av Juklislabs tjänster eller från ett brott mot villkoren i dessa allmänna villkor. Med andra ord bekräftar du att varje köp kommer att göras på egen risk.

Nyheter

bloggföretagtopp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

SV