INTERNATIONELL ANVÄNDNING

3cmc vikt
3MMA vikt
a-pihp vikt
3MMC vikt
CBD vikt
vikt av mefeder
Juklislab hävdar inte att de produkter som erbjuds lagligen kan köpas utanför Nederländerna. Köpet av de produkter som erbjuds kanske inte är lagligt av vissa personer eller i vissa länder. Om du köper de produkter som erbjuds utanför Nederländerna,
du gör det på egen risk och är ansvarig för att följa lagarna i din jurisdiktion. Dessa allmänna villkor regleras av den inhemska materiella lagstiftningen i Nederländerna, utan hänsyn till principerna för lagkonflikter.
Behörighet över alla fordringar som uppstår enligt detta avtal ska endast omfattas av domstolarna i Nederländerna. Om någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor befinner sig ogiltig av någon domstol med behörig jurisdiktion,
Ogiltigheten av sådan bestämmelse påverkar inte giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor, som ska förbli i full kraft och verkan. Inget avstående från någon bestämmelse i dessa allmänna villkor ska betraktas som ett ytterligare eller långvarigt avstående från en sådan period eller annan bestämmelse.
Juklislab skickar inte till USA och köparen garanterar uttryckligen till Juklislab att köparen inte skickar produkter eller förnödenheter som köpts från Juklislab till USA. Juklislab förbehåller sig rätten, enligt eget gottfinnande,
avsluta din tillgång till Juklislabs produkter och tjänster om det fastställs att köparen bortser från dessa villkor och att Juklislab inte är ansvarig för juridiska konflikter eller skador till följd av konsekvenserna av sådan bortse från eller felaktig framställning.
Användaren samtycker till att inte använda namnet på Juklislab eller dess logotyp för något reklam- eller kommersiellt syfte eller något annat syfte utan föregående skriftligt medgivande från Juklislab.

Nyheter

företagfakta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

SV